Art. 4. - Zmiana ustawy - Kodeks celny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.40.402

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 maja 1999 r.
Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.