Art. 3. - Zmiana ustawy - Kodeks celny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.40.402

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 maja 1999 r.
Art.  3.

Akty wykonawcze wydane na podstawie dotychczasowych upoważnień zawartych w przepisach, o których mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wydania nowych aktów wykonawczych.