Art. 75. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  75.

W ustawie z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 38, poz. 181 i z 1989 r. Nr 34, poz. 180) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 86 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych";
2)
w art. 94:
a)
w ust. 1 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej",
b)
w ust. 2 wyrazy "przez Radę Ministrów" skreśla się;
3)
w art. 103 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych";
4)
w art. 104 wyrazy "Radę Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Spraw Wewnętrznych".