Art. 46. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  46.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1989 r. Nr 26, poz. 139) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 15 w ust. 5, w art. 29, w art. 50, w art. 58, w art. 63 w ust. 1, w art. 97 w ust. 4 i w art. 115 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych";
2)
w art. 34 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej";
3)
w art. 79 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Przemysłu".