Art. 44. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  44.

W ustawie z dnia 19 grudnia 1975 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 45, poz. 230 i z 1989 r. Nr 3, poz. 12) w art. 1 w ust. 3 i w art. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Finansów".