Art. 17. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  17.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysłowej (Dz. U. Nr 6, poz. 42) w art. 10 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych".