Zmiana uposażenia funkcjonariuszów administracji lasów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.29.193

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 10 maja 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz za zgodą Prezesa Rady Ministrów o zmianie uposażenia funkcjonariuszów administracji lasów państwowych.

Na podstawie art. 38 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1936 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz. U. R. P. Nr 75, poz. 533) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się dla pracowników administracji lasów państwowych dodatek wyrównawczy w następującej wysokości:
Grupa uposażeniazłotych miesięcznie
11.650
21.650
31.625
41.600
51.575
61.550
71.525
81.500
91.400
101.300
111.250
121.200
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1948 r.