Art. 2. - Zmiana terminu przyznania tytułów naukowych dotychczasowym samodzielnym pracownikom nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.53.348

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1952 r.
Art.  2.

Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Szkolnictwa Wyższego oraz innym ministrom.