Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.83.452

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH, W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ MINISTREM SKARBU
w przedmiocie zmiany terminu do pobierania podatku zasadniczego od zwierząt domowych.

Ustanowiony w art. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych, wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem Skarbu z dnia 11 lipca 1919 r. w przedmiocie podatku zasadniczego od zwierząt domowych (Monitor Polski z dnia 26 lipca 1919 r. № 166), termin do pobierania tego podatku zostaje przedłużony do dnia 1 grudnia 1919 r.
Warszawa, dnia 29 września 1919 r.