Zmiana taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.129.778

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 22 grudnia 1926 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Na mocy art. 4. punkt 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 580) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. № 97, poz. 567) zarządza się co następuje:
Z dniem 1 stycznia 1927 r. wchodzi w życie taryfa towarowa polskich kolei normalnotorowych (części II, III, IV i V) o brzmieniu według załącznika do niniejszego rozporządzenia *).
Od tegoż dnia tracą moc obowiązującą części II, III, IV i V taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych (Dz. U. R. P. z 1926 r. № 11, poz. 73) wraz z wszystkiemi późniejszemi zmianami i uzupełnieniami, odnoszącemi się do tych części.
______

*) Patrz załącznik № 1.

ZAŁĄCZNIK  № 1 1

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 lutego 1927 r. (Dz.U.27.15.114) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.33.299) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.35.316) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 kwietnia 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.37.334) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.46.418) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 1927 r. (Dz.U.27.46.418) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 czerwca 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 1927 r. (Dz.U.27.76.671) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 września 1927 r. (Dz.U.27.85.767) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 października 1927 r. (Dz.U.27.90.811) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 października 1927 r. (Dz.U.27.94.843) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 1927 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1927 r. (Dz.U.27.110.938) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 1927 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.