Zmiana taryfy telefonicznej za rozmowy miejscowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.118.852

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 17 listopada 1925 r.
o zmianie taryfy telefonicznej za rozmowy miejscowe.

Na mocy art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. № 58 poz. 584) zarządza się co następuje:
W załączniku C Taryfa Telefoniczna do rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 kwietnia 1924 r. w sprawie ustalenia taryf pocztowych, telegraficznych i telefonicznych w walucie złotowej (Dz. U. R. P. № 37 poz. 397) § 30 otrzymuje następujące brzmienie:

"Za rozmowy miejscowe, prowadzone z rozmównic z abonentami tej samej centrali, co i rozmównica, pobiera się po 15 groszy za każde 3 minuty rozmowy; za rozmowy, prowadzone z rozmównic z abonentami innych central, pobiera się opłaty według taryfy dla rozmów międzymiastowych".

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1925 r. i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.