§ 2. - Zmiana taryfy osobowej i bagażowej na linji Jabłonna - Wawer - Karczew towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.44.475

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1925 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1924 r. Jednocześnie tracą moc obowiązującą: punkt b) § 1 rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dn. 6 marca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 22 poz. 244) i punkt B-2 paragrafu 2 rozporządzenia z dn. 18 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 135 poz. 1131).