§ 3. - Zmiana taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.135.1131

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1924 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1924 r. Jednocześnie tracą moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dn. 3 grudnia 5323 r. (Dz. U. R. P. № 126 poz. 1033), oraz z dn. 15 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 132 poz. 1087).