§ 1. - Zmiana taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.135.1131

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1924 r.
§  1.
Opłaty za przewóz osób i bagażu na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych ustala się w jednostkach taryfowych, równych 1/100 franka złotego, kurs którego ogłaszać będzie Perjodycznie Minister Skarbu.