§ 3. - Zmiana taryfy adwokackiej obowiązującej w b. zaborze austrjackim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.40.433

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 1924 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednocześnie uchyla się przepisy sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem w szczególności zaś rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1922 r. (Dz. U. R. P. № 108 poz. 1002) za wyjątkiem § 1 tego rozporządzenia oraz z dnia 18 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 110 poz. 876).

Według przepisów rozporządzenia niniejszego należy też wynagradzać pracę adwokatów i kancelarji adwokackich, wykonane przed dniem ogłoszenia rozporządzenia niniejszego o ile adwokat do tego dnia wynagrodzenia wobec strony lub wobec sądu jeszcze nie policzył.