Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.92.501

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
o zmianie taryf i warunków przewozu bagażu i przesyłek nadzwyczajnych kolejami państwowemi Okręgu Warszawskiego.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw № 14, poz. 152) konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.), i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, uzupełniając, względnie zmieniając od dnia 15 grudnia r. b. "Taryfę tymczasową na przewóz pasażerów i bagażu na linjach kolei państwowych Okręgu Warszawskiego (Dz. Praw. № 30, poz. 254), postanawiam co następuje:
1. Przesyłki w pociągach, wyznaczonych do przewozu osób, mogą być 2-ch rodzajów: a) bagażowe, nadawane za okazaniem biletu na przejazd, oraz b) przesyłki nadzwyczajne, nadawane bez okazania biletu na przejazd.

2. Dyrekcji kolei państwowych Okręgu Warszawskiego przysługuje prawo, zależnie od wymagań ruchu, zastosować w pewnych wypadkach niezbędne ograniczenia, co do ilości sztuk i wagi przyjmowanych do przewozu bagażu i przesyłek nadzwyczajnych.

3. Opłata jednostkowa za przewóz bagażu i przesyłek nadzwyczajnych ustala się jednakowo i wynosić ma od każdych 10 kilogramów w pociągach osobowych i mieszanych-1 fen. od kilometra a w pociągach pośpiesznych-1,5 fen. od kilometra.

4. Opłaty oblicza się strefami po 10 klm. licząc za pełne strefy, z zaokrągleniem wagi przesyłki do najbliższych 10 klg. a przypadającej do pobrania należności do najbliższych 10 fen. wzwyż. Najniższa opłata w pociągach osobowych i mieszanych wynosi 1 markę, a w pociągach pośpiesznych równać się będzie opłacie za 100 kilometrów.

Warszawa, dn. 3 grudnia 1919 r.