Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.4.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 22 grudnia 1921 r.
o zmianie taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.

Na podstawie art. 2 p. 9 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63 poz. 371) oraz dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o nadzorze nad wyrobem i sprzedażą artykułów zastępczych-surogatów produktów spożywczych i przedmiotów użytku publicznego (Dz. P. P. P. № 14, poz. 161) zarządza się co następuje:
§  1. Wysokość opłat, objętych taksą za badanie żywności i przedmiotów użytku w państwowych zakładach badaniu żywności i przedmiotów użytku wydaną dnia 28 lipca 1919 r. przez Ministra Zdrowia Publicznego (Dz. U. R. P. № 71, poz. 422) zostaje podwyższona pięćdziesięciokrotnie t. j. o 4900%.
§  2. Badania produktów żywności i przedmiotów użytku, wykonywane na zlecenie sądów w przypadkach, gdy próby nie ulegają zakwestionowaniu lub gdy opłaty nie są przez sądy ściągnięte-zostają od opłat zwolnione,
§  3. Rozporządzenia niniejszą obowiązuje z dniem ogłoszenia.