Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.70.468

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 6 czerwca 1921 r.
w przedmiocie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku publicznego w państwowych zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.

Na podstawie art. 2 p. 9 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 63 poz. 371) oraz dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o nadzorze nad wyrobem i sprzedażą artykułów zastępczych - surogatów produktów spożywczych i przedmiotów użytku publicznego (Dz. Pr. P. P. № 14 poz. 161) zarządzam co następuje:
§  1. Z dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia wysokość opłat, objętych taksą za badanie żywności i przedmiotów użytku publicznego w państwowych zakładach badania żywności i przedmiotów użytku wydaną dnia 28 lipca 1919 r. przez Ministra Zdrowia Publicznego (Dz. Ust. R. P. 1919 r. № 71 poz. 422) zostaje podwyższona dziesięciokrotnie t. j. o 900%.
§  2. Za badania, uskutecznione na żądanie sądów należy nadal pobierać opłaty przewidziane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 1 lipca 1920 r. (Dz. U. № 62 poz. 409). Jedynie w wypadkach, gdy koszta postępowania karno-sądowego zostaną ściągnięte, należy stosować podwyższoną taksę przewidzianą niniejszem rozporządzeniem.