Zmiana "taksy komisowego" pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.63.624

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI
z dnia 17 lipca 1924 .r.
o zmianie "taksy komisowego" pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

Na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 1924 roku o zakresie działania Ministra Kolei i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 580) oraz w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych zarządza się co następuje:
Punkt 2 paragrafu 3 obowiązującej obecnie "Taksy komisowego, pobieranego przez Ajencje Celne polskich kolei państwowych za załatwianie formalności celnych, podatkowych i policyjno-sanitarnych, oraz za czynności spedycyjne" (Dz. U. R. P. 1924 r. № 2, poz. 13) otrzymuje brzmienie następujące:

"2. a) od węgla kamiennego, koksu i torfu 50 gr. od wagonu normalnego, 1 zł. od wagonu 30-tonnowego,

b) od kamieni nieobrobionych i nawpół obrobionych, wymienionych w § 66 pun. 1 taryfy celnej, 75 groszy od wagonu normalnego, 1 zł. 50 gr. od wagonu 30-tonnowego".

Rozporządzenie mniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.