§ 2. - Zmiana taksy dla komorników sądowych. - Dz.U.1922.73.659 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana taksy dla komorników sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.73.659

Akt utracił moc
Wersja od: 4 września 1922 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą taksa umieszczona w ustawie z dnia 9 lipca 1920 r. o taksie dla komorników sądowych (Dz. U. R. P. № 67 poz. 450).