§ 2. - Zmiana taksy dla komorników sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.137.1136

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1923 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1924 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą taksa umieszczona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmiany taksy dla komorników sądowych (Dz. U. R. P. № 85 poz. 664).