§ 1. - Zmiana tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych. - Dz.U.1938.22.195 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.22.195

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.
§  1.
W tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instytucji państwowych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 780), zmienionej rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 370), z dnia 21 stycznia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 67), z dnia 12 lipca 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 431), z dnia 24 listopada 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 83, poz. 603) i z dnia 16 lutego 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 91), wprowadza się zmiany następujące:

w części dotyczącej Ministerstwa Przemysłu i Handlu, w rubryce "Zarząd Centralny" w kolejności stanowisk 3 umieszcza się stanowisko "Wicedyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego" w kategorii I, a stanowiska zamieszczone dotychczas w tej rubryce w kolejności 3 - 13 otrzymują kolejność 4 - 14.