Zmiana stawek podatku obrotowego od obrotów ze sprzedaży napojów winnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.4.13

Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 grudnia 1957 r.
w sprawie zmiany stawek podatku obrotowego od obrotów ze sprzedaży napojów winnych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 449 i z 1955 r. Nr 22, poz. 139) zarządza się, co następuje:
Stawki podatku obrotowego od obrotów towarowych osiągniętych przez producenta oraz importera ze sprzedaży lub wymiany następujących towarów ustala się w wysokości:
1)wino musujące gronowe48%
2)wino gazowane gronowe46%
3)wino gronowe39%
4)wino owocowe musujące i gazowane46%
5)wino owocowe30%
6)miód pitny32%
7)moszcz winny20%
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany stawek podatku obrotowego od obrotów ze sprzedaży napojów winnych (Dz. U. Nr 66, poz. 459).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 11 sierpnia 1957 r.