Zmiana siedziby Sądu Powiatowego w Pruszkowie oraz utworzenie Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.29.169

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 lipca 1974 r.
w sprawie zmiany siedziby Sądu Powiatowego w Pruszkowie oraz utworzenia Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Warszawie.

Na podstawie art. 4 § 2, art. 5 § 1 i art. 6 § 1 i 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr 13, poz. 55 i z 1969 r. Nr 13, poz. 98) oraz art. 16 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 i z 1965 r. Nr 16, poz. 113) zarządza się, co następuje:
Tworzy się w województwie warszawskim Sąd Powiatowy w Piasecznie dla obszaru powiatu piaseczyńskiego.
Wyznacza się tymczasową siedzibę w Warszawie dla Sądu Powiatowego w Piasecznie.
Wprowadza się następujące zmiany:
1)
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie właściwości sądów dla nieletnich (Dz. U. z 1973 r. Nr 13, poz. 94 i z 1974 r. Nr 18, poz. 101):
a)
w § 1 ust. 16 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Wydział dla Nieletnich Sądu Powiatowego w Pruszkowie dla okręgów Sądów Powiatowych w Pruszkowie i Grodzisku Mazowieckim;",

b)
w § 1 ust. 16 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) Wydział dla Nieletnich Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Warszawie dla okręgów Sądów Powiatowych w Piasecznie, Grójcu i Sochaczewie;",

2)
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. z 1973 r. Nr 13, poz. 95 i z 1974 r. Nr 18, poz. 101):
a)
w § 1 ust. 16 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Sąd Powiatowy w Pruszkowie dla okręgów Sądów Powiatowych w Pruszkowie i Grodzisku Mazowieckim;",

b)
w § 1 ust. 16 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) Sąd Powiatowy w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Warszawie dla okręgów Sądów Powiatowych w Piasecznie, Grójcu i Sochaczewie;".

Tracą moc:
1)
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1952 r. w sprawie zniesienia Sądów Powiatowych w Warszawie (dla powiatu warszawskiego) i Radzyminie oraz utworzenia Sądów Powiatowych w: Piasecznie, Pruszkowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie (Dz. U. Nr 30, poz. 204),
2)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1960 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Górze Kalwarii (Dz. U. Nr 55, poz. 318).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1974 r.