§ 2. - Zmiana rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1606

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
§  2. 
Do spraw wszczętych i nierozpatrzonych dotyczących wniosków o wydanie orzeczeń o:
1)
niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16. roku życia,
2)
stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16. rok życia,
3)
wskazaniach do ulg i uprawnień

- złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.