§ 2. - Zmiana rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2264

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 grudnia 2021 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2021 r.