§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. - Dz.U.2017.233 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.233

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2017 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.