§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2114

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 2022 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29, z 2016 r. poz. 2019, z 2017 r. poz. 2150 i 2461, z 2019 r. poz. 754 oraz z 2020 r. poz. 1149) uchyla się § 4-9.