§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2065

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2021 r.
§  2. 
Umieszczone na drogach przed dniem wejścia w życie rozporządzenia znaki D-23 z napisem "LPG GAZ" mogą pozostać do czasu ustalenia organizacji ruchu przewidującej ich wymianę.