§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1361

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2022 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.