§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.785

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2020 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r.