§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.686

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2016 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.