Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.642

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2016 r.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.