Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1047

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 maja 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

Na podstawie art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1085, z 2015 r. poz. 688, z 2016 r. poz. 582, z 2017 r. poz. 830 oraz z 2018 r. poz. 781) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ODMIANY KUKURYDZY MON 810, KTÓRYCH MATERIAŁ SIEWNY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

1. Aliacan BT

2. Anjou 277 YG

3. Anjou 285 BT

4. Anjou387YG

5. Antiss YG

6. Aristis BT

7. Aspen YG

8. Asteri YG

9. Asturial BT

10. Atall YG

11. Avirro YG

12. Azema YG

13. Bacila

14. Beles Sur

15. Benazir YG

16. Benji YG

17. Berdun YG

18. Bergxxon YG

19. Bolea YG

20. Bolsa

21. Campero BT

22. Carella YG

23. Carleta YG

24. Chacan YG

25. Codisco YG

26. Consuelo YG

27. Coretta YG

28. Coxximo YG

29. Crazi YG

30. Cuartal BT

31. DK 513

32. DKC2950YG

33. DKC2961 YG

34. DKC3350 YG

35. DKC3421YG

36. DKC3477 YG

37. DKC3512 YG

38. DKC3872YG

39. DKC3946YG

40. DKC4251 YG

41. DKC4373YG

42. DKC4442YG

43. DKC4491 YG

44. DKC4557YG

45. DKC4591 YG

46. DKC4627YG

47. DKC4687YG

48. DKC4740YG

49. DKC4779YG

50. DKC4796YG

51. DKC4890 YG

52. DKC4968YG

53. DKC5018YG

54. DKC5032YG

55. DKC505l YG

56. DKC5144YG

57. DKC5175 YG

58. DKC5277 YG

59. DKC5320

60. DKC5502 YG

61. DKC5543YG

62. DKC5590 YG

63. DKC5671 YG

64. DKC5740YG

65. DKC5741 YG

66. DKC5784YG

67. DKC6041YG

68. DKC6090 YG

69. DKC6125YG

70. DKC6351YG

71. DKC6364YG

72. DKC6419YG

73. DKC6451YG

74. DKC6531YG

75. DKC6550

76. DKC6575

77. DKC6631YG

78. DKC6667YG

79. DKC6678YG

80. DKC6718YG

81. DKC6729YG

82. DKC6844YG

83. DKC6877YG

84. Ebony YG

85. EG5411KDDZ

86. EG6104KDDZ

87. EG6510KDDZ

88. EH6206KDDZ

89. EL6515KDDZ

90. Elba YG

91. Elgina

92. ES Archipel YG

93. ES Bama YG

94. ES Cajou YG

95. ES Cocarde YG

96. ES Dalia YG

97. ES Imperial YG

98. ES Limes YG

99. ES Manade YG

100. ES Mayoral YG

101. ES Motocross YG

102. ES Paolis YG

103. ES Radiant YG

104. ES Zodiac YG

105. Esquadrille YG

106. Estrada

107. Eurostar YG

108. Evolia YG

109. Foggia

110. Friedrixx YG

111. Galexx YG

112. Gambier BT

113. Helen BT

114. Hexxer YG

115. Jaral BT

116. Kaifus YG

117. Kalendula YG

118. Kalfas YG

119. Kameos

120. Kaper YG

121. Karas YG

122. Karter YG

123. Kayras YG

124. Keridos YG

125. Klimt YG

126. Koffi YG

127. Kolumnas YG

128. Kompromis YG

129. Kontras YG

130. Korreos YG

131. Kotoxx

132. Koxx YG

133. Koxxma

134. Krabas YG

135. Kuratus

136. Kvalitas YG

137. KWS4565 YG

138. KWS 6471 YG

139. KWS Kendras YG

140. KXA5491

141. Lampard YG

142. Lazixx

143. Lesaka YG

144. Lévina

145. LG2447BT

146. LG30395YG

147. LG30490YG

148. LG30601 YG

149. LG30607YG

150. LG30617 YG

151. LG30690 YG

152. LG30707YG

153. LG30712YG

154. LG3233 YG

155. LG3330YG

156. LG3355YG

157. LG3363YG

158. LG3385YG

159. LG3410YG

160. LG3475YG

161. LG3540 YG

162. LG3711 YG

163. Luson BT

164. Lynxx YG

165. Maggi YG

166. MAS 29YG

167. MAS 34YG

168. MAS 45YG

169. MAS 50YG

170. MAS 52YG

171. MAS 57YG

172. MAS 58YG

173. MAS 60YG

174. MAS 62YG

175. MAS 65YG

176. Miloxan YG

177. Monumental YG

178. NE6284KDDZ

179. Nexxos YG

180. Novelis

181. Nystar YG

182. Olimpica

183. Oxxygen YG

184. P0216Y

185. P0222Y

186. P0423Y

187. P0725Y

188. P0837Y

189. P0933Y

190. P1049Y

191. P1223Y

192. P1524Y

193. P1535Y

194. P1547Y

195. P1570Y

196. P1574Y

197. P1758Y

198. P1921Y

199. P8000Y

200. P9000Y

201. P9400Y

202. P9494Y

203. Phileaxx YG

204. Plácido YG

205. Poboa YG

206. Poncho YG

207. Portbou YG

208. PR31D21

209. PR31D61

210. PR31N28

211. PR31P43

212. PR32D80

213. PR32G49

214. PR32K62

215. PR32P27

216. PR32R43

217. PR32T86

218. PR32W04

219. PR33B51

220. PR33D48

221. PR33P67

222. PR33P80

223. PR33T60

224. PR33W86

225. PR33Y72

226. PR34A27

227. PR34N23

228. PR34N44

229. PR34P86

230. PR35A56

231. PR35F39

232. PR35P13

233. PR35T11

234. PR35Y69

235. PR36B09

236. PR36D81

237. PR36G13

238. PR36K64

239. PR36R11

240. PR36V56

241. PR36V78

242. PR37D22

243. PR37F81

244. PR37K93

245. PR37N02

246. PR37Y20

247. PR38A25

248. PR38A76

249. PR38B43

250. PR38F71

251. PR38N91

252. PR38V11

253. PR38V34

254. PR39D24

255. PR39D82

256. PR39F56

257. PR39T47

258. PR39V17

259. Prisio YG

260. Protect

261. Reboxx YG

262. Remixx

263. Riglos BT

264. RixxerYG

265. Rocco YG

266. Roxxane YG

267. Roxxy YG

268. Rugbyxx YG

269. Seiddi YG

270. SF1035T

271. SF1036T

272. SF1112T

273. SF4701T

274. Shexxpir YG

275. Shopy YG

276. Tabala YG

277. Talca YG

278. Taxxoa YG

279. Texxan

280. Texxel YG

281. Tixxus YG

282. Tonie YG

283. Tramway

284. Tyrexx YG

285. Ulyxxe YG

286. Vacoas YG

287. Vaxxem

288. Venici YG

289. Vivani YG

290. Yangxi YG

291. Yogi YG

292. Zoom YG

293. 54YG

294. 69YG