§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 stycznia 2023 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.