§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.691

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2015 r.
§  2. 
Wnioski o wydanie karty parkingowej złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatruje się na podstawie dotychczasowych przepisów.