§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.173.1171

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 2010 r.
§  2.
0,2 % składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za III i IV kwartał 2010 r. przeznacza się na realizację przez Fundusz zwrotnej pomocy finansowej, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.