§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1968

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2020 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 145) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.