Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1022

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
§  2.  Do pomiarów wielkości emisji rozpoczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.