§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. - Dz.U.2020.1868 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1868

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 2020 r.
§  2. 
Do postępowań dotyczących wytwórców i importerów produktu leczniczego, wytwórców, importerów i dystrybutorów substancji czynnej oraz wytwórców i importerów substancji pomocniczej, z zakresu spełnienia wymagań określonych w aneksie 2 i aneksie 17 w załączniku nr 5 do rozporządzenia zmienianego w § 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.