Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1319

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302 i 1309) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 584) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) lp. 31 otrzymuje brzmienie:
31.Rafineria Nafty "GLIMAR" Spółka Akcyjna z siedzibą w StrzyżowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000069432Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
2) lp. 42 otrzymuje brzmienie:
42.Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" Spółka Akcyjna z siedzibą w KielcachAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000146925Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
3) lp. 47 otrzymuje brzmienie:
47.Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000055912Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
4) lp. 49 otrzymuje brzmienie:
49.Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w RaciborzuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000207124Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
5) lp. 52 i 53 otrzymują brzmienie:
52.AUTOSAN Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w SanokuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000067912Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
53."BEZETEN" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w BytomiuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000216521Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
6) lp. 57 i 58 otrzymują brzmienie:
57.Biuro Handlowe "CONCRET" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w BydgoszczyAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000130020Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
58.Cegielnie Kutnowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Kaszewach KościelnychAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000333979Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
7) lp. 61 otrzymuje brzmienie:
61.Chemia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000100551Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
8) lp. 63-65 otrzymują brzmienie:
63.Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w CieszynieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000274209Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
64.Daewoo Motor Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w LublinieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000037343Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
65.Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą we WrocławiuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000016853Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
9) lp. 68 otrzymuje brzmienie:
68.Drukarnia Narodowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w KrakowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000035275Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
10) uchyla się lp. 72;
11) lp. 73 otrzymuje brzmienie:
73.EUROLOT Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000044777Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
12) lp. 75 otrzymuje brzmienie:
75.Fabryka Maszyn w Leżajsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w LeżajskuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000106213Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
13) lp. 79 otrzymuje brzmienie:
79.FAGUM-STOMIL Spółka Akcyjna z siedzibą w ŁodziAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000097716Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
14) lp. 85-90 otrzymują brzmienie:
85.Huta "Kościuszko"

Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000109444Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
86.Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w KatowicachAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000026012Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
87.Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000014800Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
88.Huta Szkła Artystycznego "ZĄBKOWICE"

Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000075508Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
89.Huta Szkła Gospodarczego "ZAWIERCIE"

Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zawierciu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000043226Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
90.Instytut Wzornictwa Przemysłowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000295898Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
15) lp. 92 otrzymuje brzmienie:
92.Kancelaria Gospodarcza "ADIUTOR"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000064238Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
16) lp. 94 otrzymuje brzmienie:
94.Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000171630Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
17) lp. 96 otrzymuje brzmienie:
96.Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w WilkowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000246335Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
18) uchyla się lp. 97;
19) lp. 100-102 otrzymują brzmienie:
100.Krakowskie Centrum Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w KrakowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000022237Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
101.Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w KrośnieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000010660Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
102.Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w KrakowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000590980Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
20) lp. 105 otrzymuje brzmienie:
105.LEN Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Kamiennej GórzeAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000006923Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
21) lp. 108 otrzymuje brzmienie:
108.Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna "w likwidacji" z siedzibą w ŚwiebodzinieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000034968Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
22) lp. 110 i 111 otrzymują brzmienie:
110.MAXER Spółka Akcyjna z siedzibą w PoznaniuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000021977Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
111.Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe Spółka Akcyjna z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000060730Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
23) lp. 113-115 otrzymują brzmienie:
113.MESKO - AGD

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000034886Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
114."METALCHEM"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Annopolu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000061298Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
115.METRON - NIGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w KrakowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000057827Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
24) lp. 118 otrzymuje brzmienie:
118.Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000107392Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
25) lp. 121 i 122 otrzymują brzmienie:
121.OPAKOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w KrakowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000245701Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
122.Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "LINOPŁYT" Spółka Akcyjna w likwidacji w upadłości z siedzibą w WołczynieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000217265Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
26) lp. 124 i 125 otrzymują brzmienie:
124.POLANIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w GnieźnieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000288816Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
125."POL-DRÓG Chojnice" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w PawłówkuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000111726Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
27) lp. 128 otrzymuje brzmienie:
128.Polski Monopol Loteryjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000077431Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
28) lp. 130 i 131 otrzymują brzmienie:
130.Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000031738Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
131."Polskie Nagrania" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000235550Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
29) lp. 134 i 135 otrzymują brzmienie:
134.PREFBET Spółka Akcyjna z siedzibą w KatowicachAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000121606Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
135."Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000106418Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
30) lp. 137 otrzymuje brzmienie:
137.Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji w Wągrowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w WągrowcuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000311546Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
31) lp. 139 otrzymuje brzmienie:
139.Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi "CENTROSTAL" w Rzeszowie Spółka Akcyjna z siedzibą w RzeszowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000060516Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
32) lp. 141 i 142 otrzymują brzmienie:
141.Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego "ZAMTEX" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w ZambrowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000049952Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
142.PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH DROMOS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Woli Rębkowskiej

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000084500Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
33) uchyla się lp. 144;
34) lp. 146 otrzymuje brzmienie:
146.Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w KozłowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000179749Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
35) lp. 148-150 otrzymują brzmienie:
148.Przędzalnia Czesankowa "ELANEX" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w CzęstochowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000136430Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
149.Przędzalnia Zawiercie Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w ZawierciuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000063527Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
150."PZZ AGRO-PIAST" Spółka Akcyjna z siedzibą w ChorzelowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000108580Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
36) lp. 155 otrzymuje brzmienie:
155.Rzeszowskie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w RzeszowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000011274Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
37) lp. 167 otrzymuje brzmienie:
167.Tłocznia Metali "Pressta" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w BolechowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000026874Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
38) lp. 169-171 otrzymują brzmienie:
169.Tomaszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane "TOMBUD" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tomaszowie LubelskimAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000079056Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
170.TONSIL Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we WrześniAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000021598Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
171."Tradecom" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w MielcuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000050948Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
39) lp. 173 i 174 otrzymują brzmienie:
173.Unimor Radiocom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w GdańskuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000066791Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
174.UNITRA-UNIZET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000293968Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
40) uchyla się lp. 176;
41) uchyla się lp. 179;
42) lp. 180 otrzymuje brzmienie:
180.Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w JawczycachAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000320810Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
43) lp. 182-184 otrzymują brzmienie:
182.WISKORD Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w SzczecinieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000393247Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
183.Wytwórnia Aparatury Wtryskowej "PZL-Mielec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w MielcuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000055396Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
184.Wytwórnia Silników Wysokoprężnych "ANDORIA" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w AndrychowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000065325Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
44) lp. 188 i 189 otrzymują brzmienie:
188.Zakład Tworzyw Sztucznych "ARTGOS" Spółka Akcyjna z siedzibą w BrzozowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000107922Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
189.Zakład Utrzymania Ruchu "PZL-Mielec"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mielcu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000076661Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
45) lp. 194 otrzymuje brzmienie:
194.Zakłady Futrzarskie "Kurów 1" Spółka Akcyjna z siedzibą w KurowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000002251Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
46) lp. 196 otrzymuje brzmienie:
196.Zakłady Górniczo-Metalowe "Zębiec" w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w ZębcuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000049427Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
47) uchyla się lp. 197;
48) lp. 198-200 otrzymują brzmienie:
198.Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych "DEZAM"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dzierżoniowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000080230Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
199.Zakłady Metalurgiczne "SKAWINA" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w SkawinieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000038544Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
200.Zakłady Mięsne "MAĆKO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w ZabrzuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000239931Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
49) lp. 202-204 otrzymują brzmienie:
202.Zakłady Mięsne w Bydgoszczy "BYD-MEAT"

Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000011226Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
203.Zakłady Przemysłu Lniarskiego "LENWIT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w WitaszyczkachAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000051300Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
204.Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego "LENORA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w ŁodziAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000151326Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
50) lp. 206-212 otrzymują brzmienie:
206.Zakłady Przemysłu Wełnianego "Krepol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-BiałejAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000069600Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
207.Zakłady Sprzętu Precyzyjnego "Niewiadów" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Osiedlu NiewiadowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000048645Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
208.Zakłady Tkanin Wełnianych "MAZOVIA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Tomaszowie MazowieckimAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000011591Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
209.Zakłady Tworzyw Sztucznych "Pronit" Spółka Akcyjna z siedzibą w PionkachAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000206684Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
210.Zakłady Tytoniowe w Lublinie Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w LublinieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000037545Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
211.Zakłady Wyrobów Kamionkowych "MARYWIL" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w SuchedniowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000046731Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
212.ZMK Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w KrakowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000056738Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
51) uchyla się lp. 223;
52) lp. 235 otrzymuje brzmienie:
235.Narodowe Centrum Sportu- -Rozliczenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000291803Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
53) lp. 280 otrzymuje brzmienie:
280.Zakład Przemysłu Odzieżowego "CORA-TEX" w Krasnymstawie Spółka Akcyjna z siedzibą w KrasnymstawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000070087Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
54) lp. 282 otrzymuje brzmienie:
282.Chłodnia Białystok Spółka Akcyjna z siedzibą w BiałymstokuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000186112Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
55) lp. 292 otrzymuje brzmienie:
292.Małopolski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w TarnowieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000045641Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
56) uchyla się lp. 303;
57) lp. 308 otrzymuje brzmienie:
308.PKS Nowy Targ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowym TarguAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000313335Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
58) lp. 316 otrzymuje brzmienie:
316.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Busku-ZdrojuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000051440Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
59) lp. 318 otrzymuje brzmienie:
318.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w GnieźnieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000319537Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
60) lp. 320 otrzymuje brzmienie:
320.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w KielcachAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000047244Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
61) lp. 323 otrzymuje brzmienie:
323.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w PuławachAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000300196Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
62) lp. 326 otrzymuje brzmienie:
326.Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w ZgorzelcuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000050720Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
63) lp. 337 otrzymuje brzmienie:
337."Polska Agencja Rozwoju Turystyki" Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000043695Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
64) dodaje się lp. 338-344 w brzmieniu:
338.Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL"

Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000070851Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
339.Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" Spółka Akcyjna z siedzibą w KielcachAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000127140Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
340.Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne "DOZAMEL"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000085139Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
341."INOFAMA" Spółka Akcyjna z siedzibą w InowrocławiuAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000079235Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
342.Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w WarszawieAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000288470Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
343."Teofilów" Spółka Akcyjna z siedzibą w ŁodziAgencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie0000007187Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
344.Drexpol Konsulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinieminister właściwy do spraw gospodarki0000148006Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.