Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2358

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2017 r.
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dz. U. poz. 10, 205, 1164 i 1908) w załączniku do rozporządzenia w tabeli:
1) uchyla się lp. 18;
2) uchyla się lp. 99;
3) uchyla się lp. 103;
4) lp. 128 otrzymuje brzmienie:
128Radio Poznań S.A. z siedzibą w PoznaniuMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego0000097316
5) uchyla się lp. 197 i 198;
6) uchyla się lp. 203;
7) uchyla się lp. 205;
8) uchyla się lp. 208;
9) uchyla się lp. 226;
10) uchyla się lp. 228;
11) uchyla się lp. 256;
12) lp. 267 otrzymuje brzmienie:
267Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w KarniowicachMinister Rozwoju i Finansów0000047030
13) uchyla się lp. 272;
14) lp. 294 otrzymuje brzmienie:
294METRON - NIGA Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w KrakowieMinister Rozwoju i Finansów0000057827
15) uchyla się lp. 300;
16) lp. 301 otrzymuje brzmienie:
301Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S.A. w likwidacji w upadłości z siedzibą w WołczynieMinister Rozwoju i Finansów0000217265
17) uchyla się lp. 316;
18) uchyla się lp. 326 i 327;
19) uchyla się lp. 335;
20) uchyla się lp. 346;
21) uchyla się lp. 383;
22) uchyla się lp. 396;
23) uchyla się lp. 403;
24) uchyla się lp. 418;
25) lp. 427 otrzymuje brzmienie:
427Narodowe Centrum Sportu - Rozliczenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w WarszawieMinister Sportu i Turystyki0000291803
26) lp. 429 otrzymuje brzmienie:
429Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. w likwidacji z siedzibą w WarszawiePolska Organizacja Turystyczna0000043695
27) dodaje się lp. 440-447 w brzmieniu:
440Holding KW Sp. z o.o. z siedzibą w KatowicachMinister Energii0000684374
441Nieruchomości KW Sp. z o.o. z siedzibą w KatowicachMinister Energii0000684366
442Biuro Handlowe "CONCRET" Sp. z o.o. w BydgoszczyMinister Rozwoju i Finansów0000130020
443Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w OlsztynieMinister Rozwoju i Finansów0000014479
444Zakład Budowy Naczep Sp. z o.o. z siedzibą w NieżychowicachMinister Rozwoju i Finansów0000093691
445Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy Sp. z o.o. z siedzibą w SiedlcachMinister Rozwoju i Finansów0000047950
446REK-SWED Sp. z o.o. z siedzibą w BlękwicieMinister Rozwoju i Finansów0000222843
447Kosmo Sp. z o.o. z siedzibą we WrocławiuMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi0000087281