Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1065

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 17 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 161 i 476 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 331) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ MIEJSC O KLIMACIE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYM DLA ZDROWIA PRZEBYWAJĄCYCH W NICH NA PLACÓWKACH ZAGRANICZNYCH CZŁONKÓW SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ

I. Miejsca położone na terytorium:

1. Islamskiej Republiki Afganistanu,

2. Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej,

3. Republiki Angoli,

4. Królestwa Arabii Saudyjskiej,

5. Republiki Armenii,

6. Republiki Azerbejdżanu,

7. Federacyjnej Republiki Brazylii,

8. Chińskiej Republiki Ludowej,

9. Arabskiej Republiki Egiptu,

10. Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii,

11. Republiki Filipin,

12. Gruzji,

13. Republiki Indii,

14. Republiki Indonezji,

15. Republiki Iraku,

16. Islamskiej Republiki Iranu,

17. Japonii,

18. Państwa Katar,

19. Republiki Kazachstanu,

20. Republiki Kenii,

21. Republiki Kolumbii,

22. Republiki Korei,

23. Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej,

24. Republiki Kuby,

25. Państwa Kuwejt,

26. Państwa Libia,

27. Malezji,

28. Meksykańskich Stanów Zjednoczonych,

29. Federalnej Republiki Nigerii,

30. Islamskiej Republiki Pakistanu,

31. Republiki Panamy,

32. Republiki Peru,

33. Republiki Południowej Afryki,

34. Republiki Senegalu,

35. Republiki Singapuru,

36. Królestwa Tajlandii,

37. Zjednoczonej Republiki Tanzanii,

38. Turkmenistanu,

39. Republiki Uzbekistanu,

40. Boliwariańskiej Republiki Wenezueli,

41. Socjalistycznej Republiki Wietnamu,

42. Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

II. Miejsca położone w granicach administracyjnych miast:

1. Tajpej,

2. Irkucka.

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).