Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1330

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 1038) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1449) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY ORAZ ICH MINIMALNE ILOŚCI PODLEGAJĄCE KONTROLI JAKOŚCI HANDLOWEJ

Lp.Kod CNNazwa towaruMinimalna ilość podlegająca kontroli jakości handlowej
1234
10201Mięso z bydła, świeże lub schłodzone1 t
20202Mięso z bydła, zamrożone1 t
30203Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone0,5 t
4ex 0206 10 98Wątroby z bydła, świeże lub schłodzone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych0,5 t
5ex 0206 21 00Ozory z bydła, zamrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych0,5 t
6ex 0206 22 00Wątroby z bydła, zamrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych0,5 t
7ex 0206 29 99Pozostałe podroby z bydła, zamrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych, inne niż przepona gruba i przepona cienka0,5 t
8ex 0206 30 00Wątroby ze świń, świeże lub schłodzone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych0,5 t
9ex 0206 41 00Wątroby ze świń, zamrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych0,5 t
10ex 0207Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone, z wyłączeniem podpozycji:

0207 43 00 - wątróbki otłuszczone z kaczek, świeże lub schłodzone;

0207 45 93 - wątróbki kacze otłuszczone, zamrożone;

0207 53 00 - wątróbki otłuszczone z gęsi, świeże lub schłodzone;

0207 55 93 - wątróbki gęsie otłuszczone, zamrożone

0,5 t
11ex 0302Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego,

objętych pozycją

0304, z wyłączeniem podpozycji

0302 91 - wątróbki, ikry i mlecze

1 t
12ex 0303Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304, z wyłączeniem podpozycji

0303 91 - wątróbki, ikry i mlecze

1 t
130304Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone0,5 t
14ex 0305Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi,

z wyłączeniem podpozycji:

0305 10 00 - mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi;

0305 20 00 - wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance

0,5 t
150306Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki, w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone,

suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

0,1 t
160307Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mięczaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki z mięczaków, nadające się do spożycia przez ludzi0,5 t
17ex 0402Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, z wyłączeniem podpozycji:

0402 21 - mleko i śmietana w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego;

0402 29 11 - mleko specjalne dla niemowląt, w hermetycznie zamkniętych pojemnikach,

o zawartości netto nieprzekraczającej 500 g

i o zawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy

1 t
18ex 0403Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, z wyłączeniem podpozycji:

0403 10 51 - jogurt aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego nieprzekraczającej 1,5% masy;

0403 10 53 - jogurt aromatyzowany lub

zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy;

0403 10 59 - jogurt aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego przekraczającej 27% masy;

0403 90 11 - maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy;

0403 90 13 - maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy;

0403 90 19 - maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, niezawierające dodatku cukru lub innego

środka słodzącego, o zawartości tłuszczu przekraczającej 27% masy;

0403 90 31 - maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy;

0403 90 33 - maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy;

0403 90 39 - maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu przekraczającej 27% masy;

0403 90 71 - maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego nieprzekraczającej 1,5% masy;

0403 90 73 - maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy;

0403 90 79 - maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego przekraczającej 27% masy

1 t
190405 10Masło0,5 t
200405 20Produkty mleczarskie do smarowania0,5 t
210406Ser i twaróg0,5 t
22ex 0407 21 00Jaja ptactwa z gatunku Gallus domesticus w skorupkach, świeże (wyłącznie przeznaczone do spożycia przez ludzi)10 tys. szt.
23ex 0408Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego, z wyłączeniem podpozycji:

0408 11 20 - żółtka jaj suszone, nienadające się do spożycia przez ludzi;

0408 19 20 - pozostałe żółtka jaj, inne niż suszone, nienadające się do spożycia przez ludzi;

0408 91 20 -jaja ptasie bez skorupek, suszone, nienadające się do spożycia przez ludzi;

0408 99 20 - pozostałe jaja ptasie bez skorupek,

inne niż suszone, nienadające się do spożycia przez ludzi

1 t
240409 00 00Miód naturalny0,5 t
25ex 0504 00 00Żołądki (w tym przedżołądki) z bydła, całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone1 t
260701 90Pozostałe ziemniaki, inne niż sadzeniaki, świeże lub schłodzone5 t
27ex 0709 59Pozostałe grzyby i trufle, inne niż grzyby z rodzaju Agaricus, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem grzybów hodowlanych0,5 t
280709 92 10Oliwki, świeże lub schłodzone, do celów innych niż produkcja oliwy1 t
290709 92 90Pozostałe oliwki, świeże lub schłodzone1 t
300709 99 40Kapary, świeże lub schłodzone0,5 t
310709 99 60Kukurydza cukrowa, świeża lub schłodzona1 t
32ex 0710Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone, z wyłączeniem podpozycji:

0710 80 10 - oliwki;

0710 80 59 - pozostałe owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, inne niż słodka papryka; 0710 80 61 - grzyby z rodzaju Agaricus;

0710 80 69 - pozostałe grzyby;

0710 80 80 - karczochy;

0710 80 85 - szparagi;

0710 80 95 - pozostałe warzywa

1 t
33ex 0711 51 00Grzyby z rodzaju Agaricus, w solance1 t
34ex 0711 59 00Pozostałe grzyby, w solance1 t
350712 31 00Grzyby z rodzaju Agaricus, suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone50 kg
360712 39 00Pozostałe grzyby suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone, inne niż grzyby z rodzaju Agaricus, uszaki (Auricularia spp.), trzęsaki (Tremella spp.)50 kg
370713 33 90Fasola włącznie z białą groszkową (Phaseolus vulgaris), suszona, łuskana, nawet bez skórki lub dzielona, inna niż do siewu1 t
380713 50 00Bób (Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor), suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone1 t
390802 11 10Migdały w łupinach gorzkie, świeże lub suszone1 t
400802 12 10Migdały bez łupin gorzkie, świeże lub suszone1 t
410802 12 90Migdały bez łupin pozostałe, świeże lub suszone1 t
420802 22 00Orzechy leszczyny (Corylus spp.) bez łupin, świeże lub suszone1 t
430802 32 00Orzechy włoskie bez łupin, świeże lub suszone1 t
440802 51 00Pistacje w łupinach, świeże lub suszone1 t
450802 52 00Pistacje bez łupin, świeże lub suszone1 t
460802 61 00Orzechy makadamia w łupinach, świeże lub suszone1 t
470802 62 00Orzechy makadamia bez łupin, świeże lub suszone1 t
480802 90 10Orzechy pecan, świeże lub suszone1 t
490802 90 50Orzechy sosny (Pinus spp.), świeże lub suszone1 t
500804 10 00Daktyle, świeże lub suszone1 t
510804 20 90Figi suszone1 t
52ex 0804 30 00Ananasy suszone1 t
53ex 0804 40 00Awokado suszone1 t
54ex 0804 50 00Guawa, mango i smaczelina suszone1 t
55ex 0805Owoce cytrusowe, suszone1 t
56ex 0806Winogrona, świeże lub suszone, z wyłączeniem podpozycji 0806 10 10 winogrona stołowe, świeże1 t
57ex 0809 21 00Wiśnie (Prunus cerasus), świeże przeznaczone do przetwórstwa przemysłowego5 t
58ex 0809 40 05Śliwki, świeże przeznaczone do przetwórstwa przemysłowego5 t
59ex 0810 10Truskawki i poziomki, świeże przeznaczone do przetwórstwa przemysłowego5 t
60ex 0810 20 10Maliny, świeże przeznaczone do przetwórstwa przemysłowego5 t
61ex 0810 30 10Porzeczki czarne, świeże przeznaczone do przetwórstwa przemysłowego5 t
62ex 0810 30 30Porzeczki czerwone, świeże przeznaczone do przetwórstwa przemysłowego5 t
630811Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego1 t
640812Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia1 t
650813 10 00Morele suszone0,5 t
660813 20 00Śliwki suszone0,5 t
670813 30 00Jabłka suszone0,5 t
680901 11 00Kawa, niepalona, niepozbawiona kofeiny1 t
690901 21 00Kawa, palona, niepozbawiona kofeiny1 t
700902 30 00Herbata czarna (fermentowana) i herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 3 kg1 t
710902 40 00Pozostała herbata czarna (fermentowana) i pozostała herbata częściowo fermentowana1 t
720904Pieprz z rodzaju Piper; owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, suszone lub rozgniatane, lub mielone1 t
730905Wanilia1 t
740906Cynamon i kwiaty cynamonowca1 t
75ex 0908Gałka muszkatołowa1 t
76ex 0909Nasiona anyżku, kopru, kolendry, kminku, jagody jałowca1 t
77ex 0910Imbir1 t
780910 20Szafran1 t
790910 30 00Kurkuma1 t
800910 91 05Curry1 t
810910 99 31Macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum) nierozgniatana ani niemielona1 t
820910 99 33Tymianek nierozgniatany ani niemielony pozostały1 t
830910 99 39Tymianek rozgniatany lub mielony1 t
840910 99 50Liście laurowe1 t
85ex 1001Pszenica i meslin (wyłącznie do celów spożywczych), z wyłączeniem podpozycji:

1001 11 00 - nasiona pszenicy durum;

1001 91 - nasiona pozostałe (orkisz, pszenica zwyczajna i meslin oraz pozostałe)

15 t
86ex 1002 90 00Pozostałe żyto, inne niż nasiona (wyłącznie do celów spożywczych)15 t
87ex 1003 90 00Pozostały jęczmień, inny niż nasiona (wyłącznie do celów spożywczych)15 t
88ex 1004 90 00Pozostały owies, inny niż nasiona (wyłącznie do celów spożywczych)15 t
89ex 1005 90 00Pozostała kukurydza, inne niż nasiona (wyłącznie do celów spożywczych)15 t
901006 20Ryż łuskany (brązowy)5 t
911006 30Ryż częściowo lub całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany5 t
921006 40 00Ryż łamany5 t
93ex 1008 10 00Gryka (wyłącznie do celów spożywczych)1 t
94ex 1008 29 00Pozostałe proso, inne niż nasiona (wyłącznie do celów spożywczych)5 t
951101 00 11Mąka pszenna z pszenicy durum5 t
96ex 1101 00 15Mąka pszenna z pszenicy zwyczajnej5 t
971102 20Mąka kukurydziana5 t
981102 90 70Mąka żytnia5 t
991103 13Kasze, mączki i granulki, z kukurydzy5 t
100ex 1103 19 20Kasze z jęczmienia5 t
101ex 1104 22 40Ziarno z owsa obrobione wyłącznie przez śrutowanie (wyłącznie do celów spożywczych)1 t
102ex 1104 23 40Ziarno z kukurydzy obrobione wyłącznie przez śrutowanie (wyłącznie do celów spożywczych)1 t
103ex 1104 29 04Ziarno z jęczmienia obrobione wyłącznie przez śrutowanie (wyłącznie do celów spożywczych)1 t
104ex 1104 29 17Ziarno z gryki łuszczone (łuskane lub obierane), (wyłącznie do celów spożywczych)1 t
105ex 1104 29 51Ziarno z pszenicy obrobione wyłącznie przez śrutowanie (wyłącznie do celów spożywczych)1 t
106ex 1104 29 55Ziarno z żyta obrobione wyłącznie przez śrutowanie (wyłącznie do celów spożywczych)1 t
1071105Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane1 t
108ex 1107 10 99Słód niepalony inny niż z pszenicy, inny niż w postaci mąki (wyłącznie do celów spożywczych)5 t
109ex 1107 20 00Słód palony (wyłącznie do celów spożywczych)5 t
110ex 1108Skrobie; inulina (wyłącznie do celów spożywczych)1 t
111ex 1201 90 00Nasiona soi, nawet łamane (wyłącznie do celów spożywczych)5 t
112ex 1202Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub łamane, z wyłączeniem podpozycji 1202 30 00 - orzeszki ziemne nasiona5 t
113ex 1204 00 90Pozostałe nasiona lnu, nawet łamane, inne niż do siewu (wyłącznie do celów spożywczych)5 t
114ex 1205 10 90Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane, o niskiej zawartości kwasu erukowego, inne niż do siewu (wyłącznie do celów spożywczych)15 t
115ex 1205 90 00Pozostałe nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane (wyłącznie do celów spożywczych)15 t
116ex 1206 00Nasiona słonecznika, nawet łamane, z wyłączeniem podpozycji

1206 00 10 - nasiona słonecznika do siewu (wyłącznie do celów spożywczych)

5 t
117ex 1207 50 90Pozostałe nasiona gorczycy, inne niż do siewu (wyłącznie do celów spożywczych)1 t
118ex 1207 91 90Pozostałe nasiona maku, inne niż do siewu (wyłącznie do celów spożywczych)0,1 t
119ex 1210Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina (wyłącznie do celów spożywczych)1 t
120ex 1211Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami) w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane (wyłącznie do celów spożywczych), z wyłączeniem podpozycji: ex 1211 90 86 20 - bazylia świeża w całej postaci; ex 1211 90 86 30 - mięta świeża w całej postaci; ex 1211 90 86 90 - pozostałe w całej postaci1 t
121ex 1302 13 00Soki i ekstrakty roślinne, z chmielu (wyłącznie do celów spożywczych)0,1 t
122ex 1501Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem), do celów spożywczych, z wyłączeniem podpozycji:

1501 10 10 - smalec do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi;

1501 20 10 - pozostały tłuszcz ze świń do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi;

1501 90 00 - pozostały tłuszcz inny niż smalec i tłuszcz ze świń

1 t
123ex 1507 90 90Olej sojowy inny niż surowy i odgumowany i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie, do celów spożywczych, konfekcjonowane1 t
124ex 1508 90 90Olej z orzeszków ziemnych inny niż surowy i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie, do celów spożywczych, konfekcjonowane1 t
125ex 1509 10 20Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia, do celów spożywczych0,1 t
126ex 1509 10 80Pozostała oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, do celów spożywczych0,1 t
127ex 1509 90Pozostała oliwa i jej frakcje, niemodyfikowane chemicznie, do celów spożywczych0,5 t
128ex 1510 00 90Pozostałe oleje, inne niż surowe i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509, do celów spożywczych1 t
129ex 1511 10 90Olej palmowy, surowy, pozostały, do celów spożywczych1 t
130ex 1512 19 90Olej z nasion słonecznika, inny niż surowy i jego frakcje, niemodyfikowane chemicznie, do celów spożywczych, konfekcjonowane1 t
131ex 1514 19 90Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego, inny niż surowy oraz ich frakcje, niemodyfikowane chemicznie, do celów spożywczych, konfekcjonowane1 t
132ex 1514 99 90Olej gorczycowy i pozostały olej rzepakowy i rzepikowy, inne niż surowe oraz ich frakcje, niemodyfikowane chemicznie, do celów spożywczych, konfekcjonowane1 t
133ex 1515 29 90Olej kukurydziany, inny niż surowy i jego frakcje, ale niemodyfikowane chemicznie, do celów spożywczych, konfekcjonowane1 t
1341517 10Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej1 t
1351517 90 10Jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516, zawierające więcej niż 10% masy, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów mleka1 t
1361601 00Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów1 t
137ex 1602Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane, z wyłączeniem podpozycji 1602 90 - pozostałe, włącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt0,5 t
138ex 1604Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej, z wyłączeniem podpozycji:

1604 31 00 - kawior;

1604 32 00 - namiastki kawioru

1 t
1391701 99 10Cukier biały15 t
140ex 1702 90 95Miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym1 t
1411704 90 30Biała czekolada0,5 t
1421704 90 65Wyroby żelowe i galaretki, włącznie z pastami owocowymi, w postaci wyrobów cukierniczych0,5 t
1431704 90 71Cukierki z masy gotowanej, nawet nadziewane0,5 t
1441704 90 75Toffi, karmelki i podobne cukierki0,5 t
1451704 90 81Tabletki prasowane0,5 t
1461801 00 00Ziarna kakao, całe lub łamane, surowe lub palone5 t
1471805 00 00Proszek kakaowy, niezawierąjący dodatku cukru lub innego środka słodzącego0,5 t
1481806 31 00Pozostała czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao, w blokach, tabliczkach lub batonach, nadziewane0,5 t
1491806 32 10Pozostała czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao, w blokach, tabliczkach lub batonach, bez nadzienia, z dodatkami zbóż, owoców lub orzechów0,5 t
1501806 32 90Pozostała czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao, w blokach, tabliczkach lub batonach, bez nadzienia0,5 t
1511806 90 11Czekoladki (włącznie z pralinkami), nawet z nadzieniem, zawierające alkohol0,5 t
1521806 90 19Czekoladki (włącznie z pralinkami), nawet z nadzieniem, niezawierające alkoholu0,5 t
1531806 90 31Pozostałe wyroby czekoladowe nadziewane0,5 t
1541806 90 39Pozostałe wyroby czekoladowe bez nadzienia0,5 t
155ex 1905Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby, z wyłączeniem pustych kapsułek stosowanych do celów farmaceutycznych0,5 t
156ex 2001Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem podpozycji:

2001 90 10 - ostry sos z mango;

2001 90 20 - owoce z rodzaju Capsicum, inne niż słodka papryka i pieprz angielski;

2001 90 30 - kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata);

2001 90 40 - ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5% masy skrobi lub więcej;

2001 90 92 - owoce tropikalne i orzechy tropikalne; rdzenie palmowe

1 t
1572002Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym1 t
158ex 2003Grzyby przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem podpozycji

2003 90 10 - trufle

1 t
1592005 40 00Groch (Pisum sativum) przetworzony lub zakonserwowany inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożony1 t
160ex 2005Pozostałe warzywa, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006, z wyłączeniem podpozycji:

2005 10 00 - warzywa homogenizowane;

2005 51 00 - fasola łuskana;

ex 2005 70 00 - oliwki inne niż w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 5 kg

1 t
1612006Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)1 t
1622007Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej1 t
1632008 20Ananasy inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone1 t
1642008 30Owoce cytrusowe inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone1 t
1652008 40Gruszki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone1 t
1662008 50Morele inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone1 t
1672008 60Wiśnie i czereśnie inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone1 t
1682008 70Brzoskwinie, włączając nektaryny inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone1 t
1692008 80Truskawki i poziomki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone1 t
1702008 93Żurawiny (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone1 t
171ex 2008 97 78Pozostałe mieszanki owocowe inaczej przetworzone lub zakonserwowane, włączając mieszanki inne niż objęte podpozycją 2008 19, w których jeden pojedynczy owoc przekracza 50% całkowitej masy owoców, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg1 t
1722008 99 43Winogrona inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg1 t
1732008 99 45Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg1 t
174ex 2008 99 49Pozostałe owoce inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg1 t
1752008 99 67Pozostałe owoce inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg1 t
1762008 99 72Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 5 kg lub większej1 t
1772008 99 78Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto mniejszej niż 5 kg1 t
1782008 99 99Pozostałe owoce inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające dodatku cukru1 t
1792009Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne, niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej1 t
1802101Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty0,5 t
1812104Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane1 t
1822105 00Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao1 t
1832202 99 11Napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej1 hl
1842202 99 15Napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem 8, zbóż objętych działem 10 lub nasion objętych działem 121 hl
1852202 99 19Pozostałe1 hl
1862203 00Piwo otrzymywane ze słodu10 hl
1872204Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż objęty pozycją 200910 hl
1882208 60Wódka1 hl
1892208 90 48Pozostałe wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów), destylowane z owoców, w pojemnikach o objętości 2 litrów lub mniejszej1 hl
1902208 90 56Pozostałe wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów), inne niż destylowane z owoców, w pojemnikach o objętości 2 litrów lub mniejszej1 hl
1912208 90 71Pozostałe wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów), destylowane z owoców, w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry1 hl
1922208 90 77Pozostałe wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów), w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry1 hl
1932208 90 91Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach o objętości 2 litrów lub mniejszej1 hl
1942208 90 99Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach o objętości większej niż 2 litry1 hl
195ex 2302 30Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki pszenicy, nawet granulowane (wyłącznie do celów spożywczych)5 t
196ex 2302 40Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki, z pozostałych zbóż, nawet granulowane (wyłącznie do celów spożywczych)5 t
197ex 3501 10 90Kazeina do stosowania w przemyśle produkującym żywność1 t
198ex 3501 90 90Kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny (wyłącznie do celów spożywczych)1 t
1993502 11 90Pozostała albumina jaja suszona, odpowiednia do spożycia przez ludzi1 t
200ex 3503 00 10Żelatyna i jej pochodne (wyłącznie do celów spożywczych)0,5 t
201ex 3505 10Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (wyłącznie do celów spożywczych)1 t
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).