§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie. - Dz.U.2019.2439 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2439

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2019 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.