§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie. - Dz.U.2019.2439 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2439

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2019 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 132 i 2101) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
1)
uchyla się pozycję 294a;
2)
pozycja 294b otrzymuje brzmienie:
294b* 8472 90 80- - Pozostałe57)