§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie. - Dz.U.2019.2101 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2101

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2019 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 132) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1:
a)
uchyla się pozycje 277-281,
b)
w objaśnieniach w tiret trzecim "objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN" uchyla się objaśnienia nr 49-52;
2)
w załączniku nr 2:
a)
uchyla się pozycje 133-136 i pozycję występującą po pozycji 136,
b)
w objaśnieniach w tiret trzecim "objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN" uchyla się objaśnienia nr 14-16.