§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.998

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2016 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.