Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1736

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

Na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1382 oraz z 2016 r. poz. 653) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DO WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

Lp.Międzynarodowa nazwa substancji czynnejPostaćDroga podaniaDawkaDocelowe gatunki zwierząt
1Imidaclopridum + Permethrinumroztwór do nakrapianiana skórę(100 mg + 500 mg)/mlpies
2Imidaclopridum + Permethrinumroztwór do nakrapianiana skórę(250 mg + 1250 mg)/2,5 mlpies
3Imidaclopridum + Permethrinumroztwór do nakrapianiana skórę(40 mg + 200 mg)/0,4 mlpies
4Imidaclopridum + Permethrinumroztwór do nakrapianiana skórę(400 mg + 2000 mg)/4 mlpies
5Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie402 mg/pipetę 4,02 mlpies
6Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie134 mg/pipetępies
7Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie268 mg/pipetępies
8Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie402 mg/pipetępies
9Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie50 mg/pipetękot
10Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie67 mg/pipetępies
11Permethrinum + Pyriproxyfenumroztwór do nakrapianiana skórę3200 mg + 24 mgpies
12Permethrinum + Pyriproxyfenumroztwór do nakrapianiana skórę800 mg + 6 mg/2 mlpies
13Permethrinum + Pyriproxyfenumroztwór do nakrapianiana skórę1600 mg + 12 mgpies
14Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę134 mg/pipetkępies
15Fipronilumroztwór do natryskiwania na skóręna skórę2,5 mg/pipetkępies, kot
16Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę268 mg/pipetkępies
17Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę402 mg/pipetkępies
18Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę50 mg/pipetkękot
19Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę67 mg/pipetkępies
20Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę52,5 mg/0,7 mlkot
21Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę300 mg/4 mlpies
22Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę150 mg/2 mlpies
23Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę75 mg/mlpies
24Fipronilumroztwór na skóręna skórę0,5 g/100 mlpies, kot
25Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę412,5 mg/5,5 mlpies
26Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie100 mg/mlpies, kot
27Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie134 mg/1,34 mlpies
28Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie268 mg/2,68 mlpies
29Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie402 mg/4,02 mlpies
30Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie50 mg/0,5 mlkot
31Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie67 mg/0,67 mlpies
32Imidaclopridum,

Flumethrinum

obrożana skórę(1,25 g +0,56 g)/obrożępies, kot
33Imidaclopridum,

Flumethrinum

obrożana skórę(4,50 g + 2,03 g)/obrożępies
34Fipronilum + Methoprenumroztwór do nakrapiania (spot-on)na skórę(50 mg + 60 mg)/0,5 mlkot, fretka
35Fipronilum + Methoprenumroztwór do nakrapiania (spot-on)na skórę(268 mg + 241,2 mg)/2,68 mlpies
36Fipronilum + Methoprenumroztwór do nakrapiania (spot-on)na skórę(134 mg + 120,6 mg)/l,34 mlpies
37Fipronilum + Methoprenumroztwór do nakrapiania (spot-on)na skórę(67 mg + 60,30 mg)/0,67 mlpies
38Fipronilum + Methoprenumroztwór do nakraplania (spot-on)na skórę(402 mg + 361,8 mg)/4,02 mlpies
39Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie10 g/100 mlkot, pies
40Fipronilumaerozol natryskowyprzez nakrapianie250 mg/100 mlpies, kot
41Permethrinumproszekna skórę10 mg/gpies, gołąb
42Propoxurum + Flumethrinumobrożazewnętrznie(3,02 g + 0,68 g)/obrożępies
43Propoxur + Flumethrinobrożazewnętrznie(4,50 g + 1,013 g)/obrożępies
44Propoxur + Flumethrinobrożazewnętrznie(1,25 g + 0,28 g)/obrożępies
45Pyranteli embonaspasta doustnapodanie doustne przy pomocy dozownika lub po wymieszaniu z pokarmem2,2 g/10 gpies
46Deltamethrinumobrożapodanie na skórę0,760 g/obrożę 48 cm (19 g)pies
47Deltamethrinumobrożapodanie na skórę1,000 g/obrożę 65 cm (25 g)pies
48Pyripolroztwór do nakrapianianakrapianie na skórę56,25 mg/0,45 mlpies
49Pyripolroztwór do nakrapianianakrapianie na skórę137,5 mg/1,1 mlpies
50Pyripolroztwór do nakrapianianakrapianie na skórę275 mg/2,2 mlpies
51Pyripolroztwór do nakrapianianakrapianie na skórę625 mg/5,0 mlpies
52Pyranteli embonas + Praziquantelumtabletka powlekanadoustnie(230 mg + 20 mg)/tabletkękot
53Praziquantelum + Pyranteli embonas + Fenbendazolumtabletkadoustnie(50 mg + 144 mg + 200 mg)/tabletkępies
54Pyranteli embonaspastadoustnie115,3 mg/gkot
55Pyranteli embonaspastadoustnie21,62 mg/gpies
56Febantelum + Pyranteli embonas + Praziquantelumtabletkadoustnie150 mg + 50 mg + 50 mgpies
57Febantelum + Pyranteli embonas + Praziquantelumtabletkadoustnie525 mg + 504 mg + 175 mgpies
58Fipronilum + Permethrinumroztwór do nakrapiania na skóręna skórę33,8 mg + 252,4 mg/pipetępies
59Fipronilum + Permethrinumroztwór do nakrapiania na skóręna skórę67,6 mg + 504,8 mg/pipetępies
60Fipronilum + Permethrinumroztwór do nakrapiania na skóręna skórę135,2 mg + 1009,6 mg/pipetępies
61Fipronilum + Permethrinumroztwór do nakrapiania na skóręna skórę270,4 mg + 2019,2 mg/pipetępies
62Fipronilum + Permethrinumroztwór do nakrapiania na skóręna skórę406,6 mg + 3028,8 mg/pipetępies
63Fipronilum + (S) -methoprenumroztwór do nakrapianiana skórę50 mg + 60 mgkot, fretka
64Fipronilum + (S) -methoprenumroztwór do nakrapianiana skórę67 mg + 60,3 mgpies
65Fipronilum + (S) -methoprenumroztwór do nakrapianiana skórę134 mg + 120,6 mgpies
66Fipronilum + (S) -methoprenumroztwór do nakrapianiana skórę268 mg+ 241,2 mgpies
67Fipronilum + (S) -methoprenumroztwór do nakrapianiana skórę402 mg + 361,8 mgpies
68Pyranteli embonaspasta doustnadoustnie9,3 g/100 gkot
69Permethrinum + Imidaclopramidumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie200 mg/pipetę + 40 mg/pipetępies
70Permethrinum + Imidaclopramidumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie500 mg/pipetę + 100 mg/pipetępies
71Permethrinum + Imidaclopramidumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie1250 mg/pipetę + 250 mg/pipetępies
72Permethrinum + Imidaclopramidumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie2000 mg/pipetę + 400 mg/pipetępies
73Indoxacarbroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie100 mg/0,51 ml (bardzo małe psy)pies
74Indoxacarbroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie150 mg/0,77 ml (małe psy)pies
75Indoxacarbroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie300 mg/1,54 ml (średnie psy)pies
76Indoxacarbroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie600 mg/3,08 ml (duże psy)pies
77Indoxacarbroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie900 mg/4,62 ml (bardzo duże psy)pies
78Fipronil + S-Methoprenumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie50 mg/0,5 ml + 60 mg/0,5 mlkot fretka
79Fipronil + S-Methoprenumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie67 mg/0,67 ml + 60,3 mg/0,67 mlpies
80Fipronil + S-Methoprenumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie134 mg/1,34 ml + 120,6 mg/1,34 mlpies
81Fipronil + S-Methoprenumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie268 mg/2,68 ml + 241,2 mg/2,68 mlpies
82Fipronil + S-Methoprenumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie402 mg/4,02 ml + 361,8 mg/4,02 mlpies
83Fipronilum + permethrinumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie26,84 mg/pipetę 0,44 ml + 239,8 mg/pipetę 0,44 mlpies
84Fipronilum + permethrinumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie67,1 mg/pipetę 1,1 ml + 599,5 mg/pipetę 1,1 mlpies
85Fipronilum + permethrinumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie135,2 mg/pipetę 2,2 ml + 1199,0 mg/pipetę 2,2 mlpies
86Fipronilum + permethrinumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie268,4 mg/pipetę 4,4 ml + 2398,0 mg/pipetę 4,4 mlpies
87Fipronilum + permethrinumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie402,6 mg/pipetę 6,6 ml + 3597,0 mg/pipetę 6,6 mlpies
88Fipronilumaerozol na skórę, roztwórna skórę2,5 mg/mlpies kot
89Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę50,00 mgkot
90Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę268 mgpies
91Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę134 mgpies
92Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę67 mgpies
93Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę402 mgpies
94Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę50 mg/0,50 mlkot
95Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę268 mg/2,68 mlpies
96Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę134 mg/1,34 mlpies
97Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę67 mg/0,67 mlpies
98Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę402 mg/4,02 mlpies
99Imidaclopridumroztwór do nakrapianiado nakrapiania100 mg/mlkot
100Acidum formicicum + acidum oxalicum dihydricumzawiesina do ulaw ulu5 mg/ml + 44 mg/mlpszczoła
101Acidum formicicum + acidum oxalicum dihydricumzawiesina do ulaw ulu(75 mg + 660 mg)/saszetkępszczoła
102Pyranteli embonas + Praziquantelumtabletka powlekanapodanie doustne230 mg (co odpowiada 80 mg pyrantelu) + 20 mgkot
103Acidum oxalicum dihydricumproszek i roztwór do sporządzania zawiesiny do ulaw ulu39,4 mg/mlpszczoła
104Permethrinumroztwór do nakrapianiado podawania na skórę (spot-on)715 mg/mlpies

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

1. Activyl 100 mg/0,51 ml (bardzo małe psy), przez nakrapianie dla psów

2. Activyl 150 mg/0,77 ml (małe psy), przez nakrapianie dla psów

3. Activyl 300 mg/1,54 ml (średnie psy), przez nakrapianie dla psów

4. Activyl 600 mg/3,08 ml (duże psy), przez nakrapianie dla psów

5. Activyl 900 mg/4,62 ml (bardzo duże psy), przez nakrapianie dla psów

6. Advantage 40 dla kotów, roztwór do nakrapiania

7. Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania

8. Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg)/0,4 ml, roztwór do nakrapiania

9. Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania

10. Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania

11. Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg)/4 ml, roztwór do nakrapiania

12. Amflee 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

13. Amflee 67 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

14. Amflee 134 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

15. Amflee 268 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

16. Amflee 402 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

17. Amflee Combo 50 mg/0,5 ml + 60 mg/0,5 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek

18. Amflee Combo 67 mg/0,67 ml + 60,3 mg/0,67 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

19. Amflee Combo 134 mg/1,34 ml + 120,6 mg/1,34 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

20. Amflee Combo 268 mg/2,68 ml + 241,2 mg/2,68 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

21. Amflee Combo 402 mg/4,02 ml + 361,8 mg/4,02 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

22. Controline 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

23. Controline 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

24. Controline 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

25. Controline 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

26. Controline 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

27. Duowin Contact dla małego psa, 800 mg + 6 mg/2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

28. Duowin Contact dla średniego psa, 1600 mg + 12 mg/4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

29. Duowin Contact dla dużego psa, 3200 mg + 24 mg/8 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

30. Effipro 2,5 mg/ml, roztwór do natryskiwania na skórę dla psów i kotów

31. Effipro 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

32. Effipro 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

33. Effipro 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

34. Effipro 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

35. Effipro 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

36. Expronil 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

37. Expronil 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

38. Effitix 26,84 mg/pipetę 0,44 ml + 239,8 mg/pipetę 0,44 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

39. Effitix 67,1 mg/pipetę 1,1 ml + 599,5 mg/pipetę 1,1 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

40. Effitix 135,2 mg/pipetę 2,2 ml + 1199,0 mg/pipetę 2,2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

41. Effitix 268,4 mg/pipetę 4,4 ml + 2398,0 mg/pipetę 4,4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

42. Effitix 402,6 mg/pipetę 6,6 ml + 3597,0 mg/pipetę 6,6 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

43. Expronil 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

44. Expronil 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

45. Expronil 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

46. Fiprex KOT, 52,5 mg/0,7 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów

47. Fiprex M, 150 mg/2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

48. Fiprex S, 75 mg/ml, roztwór do nakrapiania dla psów

49. Fiprex L, 300 mg/4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

50. Fiprex XL, 412,5 mg/5,5 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

51. Fiprex Spray 0,5 g/100 ml, roztwór na skórę dla psów i kotów

52. Fipron 50,00 mg, na skórę dla kotów

53. Fipron L 268 mg, na skórę dla psów

54. Fipron M 134 mg, na skórę dla psów

55. Fipron S 67 mg, na skórę dla psów

56. Fipron XL 402 mg, na skórę dla psów

57. Flevox 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

58. Flevox 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

59. Flevox 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

60. Flevox 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

61. Flevox 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

62. Foresto 1,25 g + 0,56 g, obroża dla psów i kotów o masie ciała mniejszej lub równej 8 kg

63. Foresto 4,50 g + 2,03 g, obroża dla psów o masie ciała większej niż 8 kg

64. Frontline Combo Spot-On dla kotów

65. Frontline Combo Spot-On dla psów S

66. Frontline Combo Spot-On dla psów M

67. Frontline Combo Spot-On dla psów L

68. Frontline Combo Spot-On dla psów XL

69. Frontline Spot-On 50 mg/0,50 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów

70. Frontline Spot-On L 268 mg/2,68 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

71. Frontline Spot-On M 134 mg/1,34 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

72. Frontline Spot-On S 67 mg/0,67 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

73. Frontline Spot-On XL 402 mg/4,02 ml, roztwór do nakrapiania dla psów

74. Frontline Spray 250 mg/100 ml, aerozol natryskowy dla psów i kotów

75. Fypryst 2,5 mg/ml, aerozol na skórę dla psów i kotów

76. Fypryst 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

77. Fypryst 67 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

78. Fypryst 134 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

79. Fypryst 268 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

80. Fypryst 402 mg, roztwór do nakrapiania dla psów

81. Insectin

82. Kiltix dla małych psów, 1,25 g + 0,28 g, propoksur + flumetryna/obroża

83. Kiltix dla średnich psów, 3,02 g + 0,68 g, propoksur + flumetryna/obroża

84. Kiltix dla dużych psów, 4,5 g + 1,013 g, propoksur + flumetryna/obroża

85. Pyrantel pasta dla psów, 2,2 g/100 g, pasta doustna dla psów

86. Pyrantel pasta dla kotów 9,3 g/100 g, pasta doustna dla kotów

87. Scalibor Protectorband 4% w/w 48 cm obroża dla małych i średnich psów

88. Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm obroża dla dużych psów

89. Prac-tic 56,25 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo małych psów

90. Prac-tic 137,5 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

91. Prac-tic 275 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

92. Prac-tic 625 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

93. Drontal, 230 mg + 20 mg tabletki powlekane dla kotów

94. Fleanil 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

95. Fiproclear 2,5 mg/ml, na skórę dla psów i kotów

96. Fiproclear 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

97. Fiproclear 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów

98. Fiproclear 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów

99. Fiproclear 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów

100. Fiproclear 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów

101. Cestal Plus Flavour, 50 mg + 144 mg + 200 mg, tabletki dla psów

102. Cestal Cat Flavour, 20 mg + 230 mg, tabletki dla kotów

103. Banminth pasta dla psów

104. Banminth pasta dla kotów

105. Drontal Dog Flavour

106. Drontal Plus Flavour 35 kg

107. Fiprotec (50 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla kotów)

108. Fiprotec (67 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

109. Fiprotec (134 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

110. Fiprotec (268 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

111. Fiprotec (402 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

112. Frontline Tri-Act (33,8 mg + 252,4 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)

113. Frontline Tri-Act (67,6 mg + 504,8 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)

114. Frontline Tri-Act (135,2 mg + 1009,6 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)

115. Frontline Tri-Act (270,4 mg + 2019,2 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)

116. Frontline Tri-Act (406,6 mg + 3028,8 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)

117. Fypryst Combo (50 mg + 60 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek)

118. Fypryst Combo (67 mg + 60,3 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

119. Fypryst Combo (134 mg + 120,6 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

120. Fypryst Combo (268 mg + 241,2 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

121. Fypryst Combo (402 mg + 361,8 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

122. Pestigon (2,5 mg/ml, aerozol na skórę, roztwór dla psów i kotów)

123. Ataxxa (200 mg/pipetę + 40 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

124. Ataxxa (500 mg/pipetę + 100 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

125. Ataxxa (1250 mg/pipetę + 250 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

126. Ataxxa (2000 mg/pipetę + 400 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

127. VarroMed (5 mg/ml + 44 mg/ml), zawiesina do ula dla pszczół

128. VarroMed (75 mg + 660 mg)/saszetkę, zawiesina do ula dla pszczół

129. Anthelmin (230 mg, co odpowiada 80 mg pyrantelu +20 mg/tabletkę), tabletka doustna dla kotów

130. Oxybee (39,4 mg/ml) proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny do ula dla pszczół miodnych

131. Exspot, 715 mg/ml, roztwór do nakrapiania dla psów

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 697, 1039, 1375, 1515, 1544, 1629, 1637 i 1669.