Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.653

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

Na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1382) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DO WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY, KTÓRE PROWADZĄ OBRÓT DETALICZNY PRODUKTAMI LECZNICZYMI WETERYNARYJNYMI WYDAWANYMI BEZ PRZEPISU LEKARZA

Lp.Międzynarodowa nazwa substancji czynnejPostaćDroga podaniaDawkaDocelowe gatunki zwierząt
1Imidaclopridumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie100 mg/mlpies, kot
2Imidaclopridum + Permethrinumroztwór do nakrapianiana skórę(100 mg + 500 mg)/mlpies
3Imidaclopridum + Permethrinumroztwór do nakrapianiana skórę(250 mg + 1250 mg)/2,5 mlpies
4Imidaclopridum + Permethrinumroztwór do nakrapianiana skórę(40 mg + 200 mg)/0,4 mlpies
5Imidaclopridum + Permethrinumroztwór do nakrapianiana skórę(400 mg + 2000 mg)/4 mlpies
6Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie134 mg/pipetę 1,34 mlpies
7Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie268 mg/pipetę 2,68 mlpies
8Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie402 mg/pipetę 4,02 mlpies
9Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie50 mg/pipetę 0,50 mlkot
10Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie67 mg/pipetę 0,67 mlpies
11Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie134 mg/pipetępies
12Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie268 mg/pipetępies
13Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie402 mg/pipetępies
14Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie50 mg/pipetękot
15Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie67 mg/pipetępies
16Permethrinum + Pyriproxyfenumroztwór do nakrapianiana skórę3200 mg + 24 mgpies
17Permethrinum + Pyriproxyfenumroztwór do nakrapianiana skórę800 mg + 6 mg/2 mlpies
18Permethrinum + Pyriproxyfenumroztwór do nakrapianiana skórę1600 mg + 12 mgpies
19Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę134 mg/pipetkępies
20Fipronilumroztwór do natryskiwania na skóręna skórę2,5 mg/pipetkępies, kot
21Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę268 mg/pipetkępies
22Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę402 mg/pipetkępies
23Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę50 mg/pipetkękot
24Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę67 mg/pipetkępies
25Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę52,5 mg/0,7 mlkot
26Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę300 mg/4 mlpies
27Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę150 mg/2 mlpies
28Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę75 mg/mlpies
29Fipronilumroztwór na skóręna skórę0,5 g/100 mlpies, kot
30Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę412,5 mg/5,5 mlpies
31Fipronilumroztwór do nakrapianiana skórę100 mg/mlkot
32Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie100 mg/mlpies, kot
33Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie134 mg/1,34 mlpies
34Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie268 mg/2,68 mlpies
35Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie402 mg/4,02 mlpies
36Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie50 mg/0,5 mlkot
37Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie67 mg/0,67 mlpies
38Imidaclopridum,

Flumethrinum

obrożana skórę(1,25 g + 0,56 g)/obrożępies, kot
39Imidaclopridum,

Flumethrinum

obrożana skórę(4,50 g + 2,03 g)/obrożępies
40Fipronilum + Methoprenumroztwór do nakrapiania (spot-on)na skórę(50 mg + 60 mg)/0,5 mlkot, fretka
41Fipronilum + Methoprenumroztwór do nakrapiania (spot-on)na skórę(268 mg + 241,2 mg)/2,68 mlpies
42Fipronilum + Methoprenumroztwór do nakrapiania (spot-on)na skórę(134 mg + 120,6 mg)/1,34 mlpies
43Fipronilum + Methoprenumroztwór do nakrapiania (spot-on)na skórę(67 mg +

60,30 mg)/0,67 ml

pies
44Fipronilum + Methoprenumroztwór do nakraplania (spot-on)na skórę(402 mg + 361,8 mg)/4,02 mlpies
45Fipronilumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie10 g/100 mlkot, pies
46Fipronilumaerozol natryskowyprzez nakrapianie250 mg/100 mlpies, kot
47Fipronilumaerozol na skórę, roztwórna skórę2,5 mg/mlpies, kot
48Permethrinumproszekna skórę10 mg/gpies, gołąb
49Propoxurum + Flumethrinumobrożazewnętrznie(3,02 g + 0,68 g)/obrożępies
50Propoxur + Flumethrinobrożazewnętrznie(4,50 g + 1,013 g)/obrożępies
51Propoxur + Flumethrinobrożazewnętrznie(1,25 g + 0,28 g)/obrożępies
52Amitrazumobrożazewnętrznie2,475 g/obrożępies
53Pyranteli embonaspasta doustnapodanie doustne przy pomocy dozownika lub po wymieszaniu z pokarmem2,2 g/10 gpies
54Deltamethrinumobrożapodanie na skórę0,760 g/obrożę 48 cm (19 g)pies
55Deltamethrinumobrożapodanie na skórę1,000 g/obrożę 65 cm (25 g)pies
56Pyripolroztwór do nakrapianianakrapianie na skórę56,25 mg/0,45 mlpies
57Pyripolroztwór do nakrapianianakrapianie na skórę137,5 mg/1,1 mlpies
58Pyripolroztwór do nakrapianianakrapianie na skórę275 mg/2,2 mlpies
59Pyripolroztwór do nakrapianianakrapianie na skórę625 mg/5,0 mlpies
60Pyranteli embonas + Praziquantelumtabletka powlekanadoustnie(230 mg + 20 mg)/tabletkękot
61Febantelum + Pyranteli embonas + Praziquantelumtabletkadoustnie(150 mg + 144 mg + 50 mg)/tabletkępies
62Praziquantelum + Pyranteli embonas + Fenbendazolumtabletkadoustnie(50 mg + 144 mg + 200 mg)/tabletkępies
63Pyranteli embonaspastadoustnie115,3 mg/gkot
64Pyranteli embonaspastadoustnie21,62 mg/gpies
65Febantelum + Pyranteli embonas + Praziquantelumtabletkadoustnie150 mg + 50 mg + 50 mgpies
66Febantelum + Pyranteli embonas + Praziquantelumtabletkadoustnie525 mg + 504 mg + 175 mgpies
67Fipronilum + Permethrinumroztwór do nakrapiania na skóręna skórę33,8 mg + 252,4 mg/pipetępies
68Fipronilum + Permethrinumroztwór do nakrapiania na skóręna skórę67,6 mg + 504,8 mg/pipetępies
69Fipronilum + Permethrinumroztwór do nakrapiania na skóręna skórę135,2 mg + 1009,6 mg/pipetępies
70Fipronilum + Permethrinumroztwór do nakrapiania na skóręna skórę270,4 mg + 2019,2 mg/pipetępies
71Fipronilum + Permethrinumroztwór do nakrapiania na skóręna skórę406,6 mg + 3028,8 mg/pipetępies
72Fipronilum + (S) - methoprenumroztwór do nakrapianiana skórę50 mg + 60 mgkot, fretka
73Fipronilum + (S) - methoprenumroztwór do nakrapianiana skórę67 mg + 60,3 mgpies
74Fipronilum + (S) - methoprenumroztwór do nakrapianiana skórę134 mg + 120,6 mgpies
75Fipronilum + (S) - methoprenumroztwór do nakrapianiana skórę268 mg + 241,2 mgpies
76Fipronilum + (S) - methoprenumroztwór do nakrapianiana skórę402 mg + 361,8 mgpies
77Pyranteli embonaspasta doustnadoustnie9,3 g/100 gkot
78Imidaclopramidumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie40 mg/pipetkępies, kot
79Imidaclopramidumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie80 mg/pipetkękot
80Imidaclopramidumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie100 mg/pipetkępies
81Imidaclopramidumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie250 mg/pipetkępies
82Imidaclopramidumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie400 mg/pipetkępies
83Permethrinum + Imidaclopramidumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie200 mg/pipetę + 40 mg/pipetępies
84Permethrinum + Imidaclopramidumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie500 mg/pipetę + 100 mg/pipetępies
85Permethrinum + Imidaclopramidumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie1250 mg/pipetę + 250 mg/pipetępies
86Permethrinum + Imidaclopramidumroztwór do nakrapianiaprzez nakrapianie2000 mg/pipetę + 400 mg/pipetępies

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY, KTÓRE PROWADZĄ OBRÓT DETALICZNY PRODUKTAMI LECZNICZYMI WETERYNARYJNYMI WYDAWANYMI BEZ PRZEPISU LEKARZA

1. Advantage 40 dla kotów, roztwór do nakrapiania
2. Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania
3. Advantage 40 dla psów, roztwór do nakrapiania
4. Advantage 100 dla psów, roztwór do nakrapiania
5. Advantage 250 dla psów, roztwór do nakrapiania
6. Advantage 400 dla psów, roztwór do nakrapiania
7. Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg)/0,4 ml, roztwór do nakrapiania
8. Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania
9. Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania
10. Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg)/4 ml, roztwór do nakrapiania
11. Amflee 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów
12. Amflee 67 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
13. Amflee 134 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
14. Amflee 268 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
15. Amflee 402 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
16. Controline 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów
17. Controline 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów
18. Controline 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów
19. Controline 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów
20. Controline 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów
21. Duowin Contact dla małego psa, 800 mg + 6 mg/2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
22. Duowin Contact dla średniego psa, 1600 mg + 12 mg/4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
23. Duowin Contact dla dużego psa, 3200 mg + 24 mg/8 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
24. Effipro 2,5 mg/ml, roztwór do natryskiwania na skórę dla psów i kotów
25. Effipro 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów
26. Effipro 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów
27. Effipro 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów
28. Effipro 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów
29. Effipro 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów
30. Expronil 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów
31. Expronil 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów
32. Expronil 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów
33. Expronil 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów
34. Expronil 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów
35. Fiprex KOT, 52,5 mg/0,7 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów
36. Fiprex M, 150 mg/2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
37. Fiprex S, 75 mg/ml, roztwór do nakrapiania dla psów
38. Fiprex L, 300 mg/4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
39. Fiprex XL, 412,5 mg/5,5 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
40. Fiprex Spray 0,5 g/100 ml, roztwór na skórę dla psów i kotów
41. Fiprospot 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów*
42. Fiprospot 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów*
43. Fiprospot 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów*
44. Fiprospot 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów*
45. Fiprospot 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów*
46. Flevox 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów
47. Flevox 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów
48. Flevox 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów
49. Flevox 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów
50. Flevox 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów
51. Foresto 1,25 g + 0,56 g, obroża dla kotów
52. Foresto 1,25 g + 0,56 g, obroża dla kotów i psów o masie ciała nie większej niż 8 kg
53. Foresto 1,25 g + 0,56 g, obroża dla psów o masie ciała mniejszej lub równej 8 kg
54. Foresto 4,50 g + 2,03 g, obroża dla psów o masie ciała większej niż 8 kg
55. Frontline Combo Spot-On dla kotów
56. Frontline Combo Spot-On dla psów S
57. Frontline Combo Spot-On dla psów M
58. Frontline Combo Spot-On dla psów L
59. Frontline Combo Spot-On dla psów XL
60. Frontline Spot-On 10 g/100 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów
61. Frontline Spot-On S 10 g/100 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
62. Frontline Spot-On M 10 g/100 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
63. Frontline Spot-On L 10 g/100 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
64. Frontline Spot-On XL 10 g/100 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
65. Frontline Spray 250 mg/100 ml, aerozol natryskowy dla psów i kotów
66. Fypryst 2,5 mg/ml, aerozol na skórę dla psów i kotów
67. Fypryst 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów
68. Fypryst 67 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
69. Fypryst 134 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
70. Fypryst 268 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
71. Fypryst 402 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
72. Insectin
73. Kiltix dla małych psów, 1,25g + 0,28g, propoksur + flumetryna/obroża
74. Kiltix dla średnich psów, 3,02g + 0,68g, propoksur + flumetryna/obroża
75. Kiltix dla dużych psów, 4,5g + 1,013g, propoksur + flumetryna/obroża
76. Preventex 9%, obroża dla psów*
77. Pyrantel pasta dla psów, 2,2 g/100 g, pasta doustna dla psów
78. Scalibor Protectorband 4% w/w 48 cm obroża dla małych i średnich psów
79. Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm obroża dla dużych psów
80. Prac-tic 56,25 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo małych psów
81. Prac-tic 137,5 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów
82. Prac-tic 275 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów
83. Prac-tic 625 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów
84. Drontal, 230 mg + 20 mg tabletki powlekane dla kotów
85. Drontal Plus Flavour, 150 mg + 144 mg + 50 mg tabletki dla psów
86. Fleanil 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów
87. Fleanil 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów
88. Fleanil 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów
89. Fleanil 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów
90. Fleanil 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów
91. Fiproclear 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów
92. Fiproclear 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów
93. Fiproclear 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów
94. Fiproclear 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów
95. Fiproclear 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów
96. Cestal Plus Flavour, 50 mg + 144 mg + 200 mg, tabletki dla psów
97. Cestal Cat Flavour, 20 mg + 230 mg, tabletki dla kotów
98. Banminth pasta dla psów
99. Banminth pasta dla kotów
100. Drontal Dog Flavour
101. Drontal Plus Flavour 3 5 kg
102. Fiprotec (50 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla kotów)
103. Fiprotec (67 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
104. Fiprotec (134 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
105. Fiprotec (268 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
106. Fiprotec (402 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
107. Fleanil (2,5 mg/ml, aerozol na skórę dla psów i kotów)
108. Frontline Tri-Act (33,8 mg + 252,4 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)
109. Frontline Tri-Act (67,6 mg + 504,8 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)
110. Frontline Tri-Act (135,2 mg + 1009,6 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)
111. Frontline Tri-Act (270,4 mg + 2019,2 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)
112. Frontline Tri-Act (406,6 mg + 3028,8 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)
113. Fypryst Combo (50 mg + 60 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek)
114. Fypryst Combo (67 mg + 60,3 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
115. Fypryst Combo (134 mg + 120,6 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
116. Fypryst Combo (268 mg + 241,2 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
117. Fypryst Combo(402 mg + 361,8 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
118. Pyrantel - pasta dla kotów
119. Clearspot (40 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów i kotów)
120. Clearspot (80 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla kotów)
121. Clearspot (100 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
122. Clearspot (250 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
123. Clearspot (400 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
124. Mediaspot (40 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów i kotów)
125. Mediaspot (80 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla kotów)
126. Mediaspot (100 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
127. Mediaspot (250 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
128. Mediaspot (400 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
129. Pestigon (2,5 mg/ml, aerozol na skórę, roztwór dla psów i kotów)
130. Ataxxa (200 mg/pipetę + 40 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
131. Ataxxa (500 mg/pipetę +100 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
132. Ataxxa (1250 mg/pipetę + 250 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
133. Ataxxa (2000 mg/pipetę + 400 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)

* Produkty lecznicze weterynaryjne, w stosunku do których pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wygasły, zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.) mogą pozostawać w obrocie do czasu upływu terminu ważności tych produktów.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).